ФИЛОЗОФИЈА

Уколико није наведен други извор, материјали за наставу филозофије су рађени према уџбеницима:

 • Филозофија, Вељка Кораћа и Бранка Павловића, Београд, Завод за уџбенике, 2011.
 • Филозофија, Милоша Јеремића, Београд, Klett, 2014.
 • Филозофија, Милета Савића, Владимира Цветковића и Ненада Цекића, Београд, Завод за уџбенике, 2012.
 • Филозофија, Миланке Радић Тадић, Београд, Нови Логос, 2014.

Фрагменти Талеса, Анаксимандра и Анаксимена из Антологије филозофских текстова коју су саставили Бранко Бошњак, Владимир Филиповић, Милан Кангрга, Ђорђе Мажуран, Гајо Петровић, Вања Сутлић и Предраг Враницки у издању Школске књиге из Загреба, 1958: Милећани и Хераклит

Zenonova dijalektika – izvor: Istorija filozofije Frederika Koplstona u prevodu Slobodana Žunjića, Beograd, BIGZ, 1988.

Nikolina Živanović – Zenonova dijalektika

 

 1. Kada je i gde nastala filozofija?
 2. Kojih šest značenja reči physis navodi Aristotel u Metafizici?
 3. Šta je arhe i kako ga određuju filozofi kosmološkog perioda?
 4. Ko je prvi metafizičar i zašto?
 5. Objasni u kakvom su odnosu kosmička pravda, oholost, mera i kazna na primeru Anaksimandrovog fragmenta koji glasi: A ono iz čega stvari nastaju u to se i vraćaju, plaćajući jedna drugoj pravednu kaznu za svoju nepravičnst po redu vremena.
 6. Šta je hilozoizam?
 7. Ko je aristokrata po Heraklitu?
 8. Zašto Heraklit bira vatru za arche?
 9. Po čemu se orfički kult razlikuje od Olimpskog; koji od njih daje prednost duši, a koji telu?
 10. Šta je tetraktis, zašto se sastoji baš od brojeva 1,2,3,4 i šta se po pitagorejcima izražava brojem?
 11. Šta sledi iz Parmenidovih stavova: „Jedno je i isto misliti i biti” i „Biće jeste”?
 12. Koje dve vrste dokaza izvodi Zenon?
 13. Kako se fizička deljivost razlikuje od matematičke?
 14. Opiši Demokritove atome.
 15. Da li je praznina nebiće ili postoji?
 16. Zašto se za Demokrita vezuju pojmovi mehanicizam, determinizam i dosledni materijalizam?
 17. Zašto za Empedokla, Anaksagoru i atomiste kažemo da su pluralisti, a za Parmenida da je monista?
 18. U kavoj su vezi ljubav i mržnja sa harmonijom i disharmonijom, po Empedoklu?
 19. Šta je nus?
 20. Kako dolazimo do pravog znanja (za razliku od mnjenja) po Pitagori, Parmenidu, Demokritu i Platonu?
 21. Šta sofisti označavaju pojmovima physis i nomos?
 22. Zašto Sokrat kaže: „Znam da ništa ne znam”?
 23. Opiši Sokratov metod (ironija, kao pokazivanje neznanja sagovornika; majeutika, kojom pomaže u istraživanju i definicija, kao saglasnost)
 24. Ko čini zlo, po Sokratu?
 25. Šta je hedonizam, a šta autarkija?
 26. Kako se, po Platonu, dve stvarnosti razlikuju gnoseološki, a kako ontološki?
 27. Zašto je Platonu potrebno da duša preegzistira i kako se ovo učenje razlikuje od učenja o metempsihozi?
 28. Šta znači reč mit i koji je sadržaj i smisao Platonovog mita o pećini?
 29. Kako Aristotel deli znanja?
 30. Koja četiri uzroka navodi Aristotel i po čemu su živa bića izuzetna?
 31. Šta su telos, teleologija i entelehija?
 32. Koje delove duše navodi Aristotel i da li je ona besmrtna?
 33. Kakva je veza između pojmova sredina, mera, vrlina i navika?
 34. Kako Aristotel deli državna uređenja?
 35. Uporedi Paltonovo i Aristotelovo shvatanje umetnosti.

 

 

Advertisements