ФИЛОЗОФИЈА

Уколико није наведен други извор, материјали за наставу филозофије су рађени према уџбеницима:

  • Филозофија, Вељка Кораћа и Бранка Павловића, Београд, Завод за уџбенике, 2011.
  • Филозофија, Милоша Јеремића, Београд, Klett, 2014.
  • Филозофија, Милета Савића, Владимира Цветковића и Ненада Цекића, Београд, Завод за уџбенике, 2012.
  • Филозофија, Миланке Радић Тадић, Београд, Нови Логос, 2014.

Фрагменти Талеса, Анаксимандра и Анаксимена из Антологије филозофских текстова коју су саставили Бранко Бошњак, Владимир Филиповић, Милан Кангрга, Ђорђе Мажуран, Гајо Петровић, Вања Сутлић и Предраг Враницки у издању Школске књиге из Загреба, 1958:

Милећани и Хераклит

Heraklitovi fragmenti – izbor

Heraklit FragmentiХераклитови фрагменти према преводу Мирослава Марковића, са предговором Милоша Ђурића, Графос, Београд, 1979.

Fragmenti Elejaca – Парменидова поема и Зенонови докази у преводу, са предговором и коментарима Слободана Жуњића, Beograd, BIGZ, 1984.

Zenonova dijalektika – izvor: Istorija filozofije Frederika Koplstona u prevodu Slobodana Žunjića, Beograd, BIGZ, 1988.

Nikolina Živanović – Zenonova dijalektika

Ancient Greek philosophy

2400 godina Akademije

http://mom.rs/podela-rezima-i-deo-platon/ – Врсте власти у Платоновој теорији о држави

Uvod u filozofiju – Milanka Radić Tadić

 

Anticka filozofija – Milanka Radić Tadić

Pitanja za test iz anticke filozofije

Teme za esej iz anticke filozofije

 

Srednjovekovna filozofija – Milanka Radić Tadić

Srednjovekovna filozofija – Mile Savić, Vladimir N. Cvetković i Nenad Cekić, FILOZOFIJA za IV razred, Beograd, Zavod za udžbenike, 2003.

Filozofija novog doba iz udžbenika Milanke Radić Tadić

Savremena filozofija – Milanka Radić Tadić

Advertisements